นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

22

12

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ด้านผู้สูงอายุ นำข้อมูลไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.