นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยวชุมชน ๔ จังหวัด ล้านนาตะวันออก

15

17

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยวชุมชน ๔ จังหวัด ล้านนาตะวันออก “น่าน แพร่ เชียงราย พะเยา” พร้อมมอบรางวัลแก่ชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างรายได้ สู่จังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืน ณ สวนตุงและโคมเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.