นครเชียงราย…นครแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

4

27

วันพุธ ที่27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับรางวัล “Thawan Arts and Culture Prize สาขาวัฒนธรรม” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องใน”วันถวัลย์ ดัชนี” ณ มหาวิหาร พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

รางวัล Thawan Arts and Culture Prize รางวัลที่จัดสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน และเพื่อให้กำลังใจแก่ศิลปินตลอดจนบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผู้มีส่วนขับเคลื่อนและสร้างคุณูปการต่อแผ่นดิน เป็นรางวัลที่นำเอาลวดลายของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มาใช้ในการออกแบบ และถูกรังสรรค์ขึ้นจากช่างยอดฝีมือชั้นเอกของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ถวัลย์ให้จำหลักลายบนบานประตูมหาวิหาร แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงลงบนไม้สักทองทีละชิ้นงาน เพื่อให้เหมาะสมควรค่าแก่ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้..

“ชาวเทศบาลนครเชียงรายรู้สึกภาคถูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลฯมุ่งหวังให้ประชาชนชาวเชียงราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีในหลายๆมิติ การมองไปข้างหน้า ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กันไปทุกๆด้าน เพื่อให้เมืองเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่เทศบาลฯ มุ่งหวังว่าความยั่งยืนของเสน่ห์เมืองเชียงราย จะยังคงตราตรึงให้นักท่องเที่ยวพูดถึงเชียงราย และอยากกลับมาเชียงรายอีกครั้ง”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.