มฟล. ตอกย้ำศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาจีน เปิดตัวชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ

42

 

MFU Chinese center (2)-650x432

     เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักจีนวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2560” โดยมีกิจกรรมหลากหลายด้าน ทั้งการแข่งขันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดวาดภาพจีน การประกวดเขียนพู่กันจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และยังมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนจากสถาบันดนตรีคุนหมิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจเข้าร่วมรับชมจำนวนมาก ณ หอประชุมสมเด็จย่า

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัว “ชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางในการเรียน­รู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แสดงถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง มฟล. กับสถาบันชั้นนำของจีน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยลัยเซียะเหมิน สถาบันขงจื่อแห่งนครปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) เป็นต้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานสำคัญในครั้งนี้ อาทิ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี, รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รักษาการคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, ผศ.หวง เจี้ยงจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, Mr. Lai Hongkai รองเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเซียะเหมิน, Mrs. Luo Tieying ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนแห่งประเทศไทย, Mr. Chen Wuqing ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซียะเหมินแห่งประเทศไทย, Mr. Chen Hantao ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซียะเหมินแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวในพิธีเปิดป้ายชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ ว่าสถาบันแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนกับไทย โดยความร่วมมือระหว่าง มฟล. กับมหาวิทยาลัยเซียะเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนไปแล้วมากกว่า 2 หมื่นคน โดยมีอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนกว่า 250 คน ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื่อแห่งนครปักกิ่ง การเรียนการสอนภาษาจีนใน มฟล. จึงได้เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีการจัดตั้งเป็นสำนักวิชาจีนวิทยา ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้ามาเรียนกว่า 2 พันคน นับเป็นอับดับต้นๆ ของประเทศไทยทั้งในแง่ของจำนวนและคุณภาพ อันจะเห็นได้จากรางวัลในการประกวดทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนอยู่เป็นประจำ นอกจากนักศึกษาจีนวิทยาแล้วยังมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนภาษาจีนกว่า  3,500 คน ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของการส่งเสริมการก้าวถึงความเป็นจีน

“ชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทั้งนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนภาษาจีนและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไปในอนาคต นับเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของการเรียนการสอนภาษาจีน และการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับจีนของทั้งนักศึกษา มฟล. และประเทศไทย ที่ได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.