นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

10

22491715_554107071597663_2564533957061132876_n

วันอังคาร ที่17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย(ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560 ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย(ฝั่ง ม.ปลาย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.