ประชาชน ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ เป็นวันแรก ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า ให้แก่เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้มีรายได้น้อย

19

11036531_100378276970547_6768592470430834605_n

วันนี้ (10 พ.ย.60) ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ เป็นวันแรก ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า ให้แก่เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีแผงจำหน่ายสินค้าที่ถาวรของตัวเอง รวมทั้งผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น โดยเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ


โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย มีตลาดที่เตรียมจะเปิด 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน ตลาดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และตลาดนัดชุมชน ทั้ง 18 อำเภอ , ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เปิดที่ตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดเทศบาล และตลาดเอกชน , ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เปิดตลาดที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ชร. และหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด เปิดตลาดที่บริเวณห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ , ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เปิดตลาดที่ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเชียงราย (ธกส.) , ตลาดประชารัฐต้องชม เปิดตลาดที่กาดม้ง โป่งนก อ.เวียงป่าเป้า และกาดกองเก่า อ.เชียงของ และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เปิดตลาดที่กาดกองแก้ว อ.เชียงของ หลังจากนี้ จังหวัดเชียงรายจะเข้าไปดูแลการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยสินค้าที่จำหน่ายต้องเหมาะสมกับตลาด ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เริ่มเปิดให้จำหน่ายสินค้า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการฯ นำหลักฐานเข้ายื่นลงทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.