ทกจ.เชียงราย จับมือท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK.

32

4

 

วันที่ 2 ก.พ.2561 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ ม.1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ”ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” โดยมี นายไกรสร กลับทวี ผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่อาสาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เชียงราย นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน นายเก่ง ชัยวารินทร์ รอง ผอ.ททท.สนง.เชียงราย พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้ประกอบการค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ร่วมกันล้างทำความสะอาดบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำและศูนย์อาหาร รวมไปถึงห้องน้ำภายในศูนย์บริการ

7

นายเสริฐ กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว จ.เชียงราย ร่วมถึงส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” ตามโครงการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความน่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว และมีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ตลอดจนให้มีห้องน้ำสาธารณะมีความสะอาดระหว่างทางให้มีจำนวนมากขึ้น

10

“การจัดกิจกรรมได้ร่วมกับองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร ชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลห้องน้ำในที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดได้มาตรฐาน อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน” นายเสริฐ กล่าว

11

นายไกรสร กล่าวว่า นอกเหนือจากการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังต้องคอยดูแลสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ทางเดิน ทางสำหรับคนพิการ ซึ่งเราต้องพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และมีความสุขกลับไปหลังจากเข้ามาท่องเที่ยวให้พื้นที่แห่งนี้

5

นายธวิท กล่าวว่า ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดแต่อย่างไรก็ตามที่จุดบริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ได้รับงบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งกำลังแล้วเสร็จและรับมอบงานมาไม่นาน รวมไปถึงในโครงการปรับปรุงมีห้องน้ำไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน และยังมีห้องน้ำสำหรับคนพิการแบบสมบูรณ์ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและสามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.