คนเชียงรายป่วยโควิด-19หายแล้ว รวม 3 คน ส่วนที่กลับจากทำงานมาเลเซีย กัมพูชา…

วันที่ 7 เม.ย.63 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลาง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย…

รัฐบาลเมียนมาเปิดรับแรงานกลับก่อนกำหนดหลังเตรียมที่พักพิงใกล้เสร็จแล้ว

วันที่ 5 เม.ย.63 แรงงานต่างด้าวจำนวนมากพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากที่ไม่มีงานทำเนื่องจากผลกระทบจาก…

คณะทำงานเฉพาะกิจออกตรวจสอบราคาสินค้าให้ได้รับความเป็นธรรม

วันที่ 30 มี.ค.63 คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค…

เทศบาลนครเชียงรายยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19

วันที่ 30 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรค”ตลาดพบโชค”

26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ตลาดสด เชียงราย”พร้อมใจล้างตลาดป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

24 มีนาคม 2563 ตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป…