“เที่ยวสบายๆ บินลัดฟ้าไปแค่ชั่วโมง”เชียงราย สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน

"เที่ยวสบายๆ บินลัดฟ้าไปแค่ชั่วโมง" เชียงราย สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน #รวมกลุ่มรวมก๊วน ไปแอ่ว ไปม่วน #เมืองไตลื้อ…

พระอาจารย์พบโชค ร่วม ตร.ท่องเที่ยว และภาคเอกชน เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – ลาว

วันที่ 2 ต.ค.62 ที่ผ่านมา ท่านเจ้าคุณ “พระไพศาลประชาทร วิ.”(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) ร่วมกับ ร้านลานนาเซ็นเตอร์…

ป่ากลางเมืองเชียงราย ”โครงการคีรีชัยยามะ” มากกว่าแหล่งท่องเที่ยว 

30 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสนอง…

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลเมืองกระบี่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของทางเทศบาลนครเชียงราย

27 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

งานประเพณีปอยหลวง ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย…

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

สืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562

21 กันยายน นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด…

20 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…