ทน.ชร.การจัดอบรมให้ความรู้ และแนะนำผู้ประกอบการขนาดย่อมสู่ประเทศไทย4.0…

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย น.ส.วรรณพัชร จินดาขัด…

เทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ห์เกียรติคุณ ในวันเทศบาล

วันที่ 24 เม.ย.62 เนื่องในวันเทศบาล ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ห์เกียรติคุณ ให้กับ จิตอาสา พนักงาน เจ้าหน้าที่…

นครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำดำหัว คณะกรรมการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

อาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อนำขบวนแห่ให้ประชาชนได้สรงน้ำ…

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง…

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกิจกรรม…

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์…