เทศบาลนครเชียงรายรับโล่“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจำปี 2562

19 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ :ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน”

16 กันยายน 2562 ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดตั้งต้นแบบศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

วันที่ 13 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินงานศูนย์บริการ การท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

วันที่ 12 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายคว้ารางวัลทอล์คโชว์ “ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “

วันที่ 11 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัชกร ผลสุด นางสาววีณา…

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 ก.ย.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

เพชรยอดมงกุฎ” เพชรเม็ดงามประดับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย”

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด…

วันที่ 8 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“น้องเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์พี่เทศบาล 6 นครเชียงราย”

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามด้านการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนชาวจีนกว่างซี

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)”

วันที่ 5 ก.ย.62 เวลา 20.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์…