Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 24 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายซ่อมแซมตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 23 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมจากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด

วันที่ 22 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันตรุษจีน Chinese…

วันที่ 21 ม.ค.63 นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่…

เทศบาลนครเชียงรายร่วม”จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”ประจำปี…

วันที่ 21 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ประกาศผลภาพวาดเชียงราย ประเภทเยาวชน”เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16 “ 

วันที่ 17 ม.ค.63 นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับภาคเอกชนล้างทำความสะอาดถนนลดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 16 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย…

ขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด 2563 Chiangrai fantacy parade 2020 สุดอลังการ”

นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน “ขบวนเชียงรายแฟนตาซีพาเหรด 2563”…

สุขสันติ์วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 11 ม.ค.63 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”…