Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ห์เกียรติคุณ ในวันเทศบาล

วันที่ 24 เม.ย.62 เนื่องในวันเทศบาล ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ห์เกียรติคุณ ให้กับ จิตอาสา พนักงาน เจ้าหน้าที่…

นครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำดำหัว คณะกรรมการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง…

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกิจกรรม…

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

นครเชียงราย รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี…

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

เทศบาลนครเชียงราย เข้าอำนวยการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 27 มีนาคม 2562 น.เวลา 14.47 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  …

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ…