Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

คณะครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล…

เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7…

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

นครเชียงรายโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ…

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

ทน.เชียงราย ทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา…

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีกราบสักการะพระแก้วเก้าโพธิญาณ

วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์…

ทน.เชียงราย พร้อม ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย…

ทน.ชร.ร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ปีที่ 2 )

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พระภาวนารัตนญาณ วิ  ( พระครูบาอริชาติ อริยจิโต ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ…

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…