Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

ทน.เชียงราย ได้รับเมตตาจาก ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นประธานในพิธีสงฆ์…

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

ทน.เชียงราย ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

นครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช (…

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช (…

เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีสักการะดวงวิญญาณพญามังรายมหาราช…

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ทน.ชร. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36…

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

ทน.ชร. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

คณะครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล…

เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7…

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

นครเชียงรายโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ…

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

ทน.เชียงราย ทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…