Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

ทน.ชร.ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา…

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมชุมชนสันโค้งน้อย และได้มอบกระจกมุมโค้ง…

วันที่ 13 มิ.ย.2562 #ขับขี่ปลอดภัย #เทศบาลนครเชียงรายหัวใจคือประชาชน นายวันชัย จงสุทธานามณี…

เทศบาลนครเชียงราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย…

ทน.เชียงรายเตรียมจัดงาน “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และกลุ่มสตรีเทศบาลนครเชียงราย 22ท่าน ร่วมลงสมัครวิ่ง ในรายการ…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติ มอบรางวัล ให้ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันที่ 6 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติ มอบรางวัล…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจความพร้อมทุกด้าน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันที่ 5มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

ทน.ชร.ร่วม จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฝ่ายกีฬาฯ…

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐจิตต์ พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมนางรัตนา…

เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระราชินีพัฒนา “เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน”…

เวลา 15.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.2562 บริเวณเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ตรงข้ามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส…

วันที 3 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลนครเชียงราย…