Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย…

วันที่ 18 พ.ย.61 เวลา 18.15 น. นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี…

ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

พิธีมอบเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา…

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์”…

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์…