Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เพชรยอดมงกุฎ” เพชรเม็ดงามประดับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย”

วันที่ 9 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด…

วันที่ 8 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“น้องเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์พี่เทศบาล 6 นครเชียงราย”

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามด้านการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนชาวจีนกว่างซี

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)”

วันที่ 5 ก.ย.62 เวลา 20.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์…

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด”ยอดนักวิทย์…

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ…

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโครงการธรรมะรับอรุณ

วันที่29 ส.ค.62 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมอบหมายให้คณะผู้บริหาร…