คณะทำงานเฉพาะกิจออกตรวจสอบราคาสินค้าให้ได้รับความเป็นธรรม

วันที่ 30 มี.ค.63 คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค…

เทศบาลนครเชียงรายยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19

วันที่ 30 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรค”ตลาดพบโชค”

26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ตลาดสด เชียงราย”พร้อมใจล้างตลาดป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

24 มีนาคม 2563 ตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป…