รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Transport Next:…

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง…