ทน.เชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน…

เทศบาลนครเชียงรายจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

15 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยขบวนต้นเทียนพรรษา…

“เด็กต้องได้รับคุณค่าทางอาหารสูงสุดเมื่อเรียนที่เทศบาลนครเชียงราย”

วันที่ 12 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ…

องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC…

วันที่ 12 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล นครเชียงราย…