เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร…

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์…

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนกเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562เวลา 08.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์…

กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ซ่อมแซม ถนนเกิดชำรุด บริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดสันป่าก่อ

7 พ.ค.62 ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีถนนเกิดชำรุด บริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดสันป่าก่อ กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย…

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจร

วันที่ 7พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์…

เทศบาลนครเชียงราย…

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์…

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…