พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย…

วันที่ 18 พ.ย.61 เวลา 18.15 น. นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี…

ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…