ประชุมโครงการประชุมนิเทศงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายองค์กรชุมชน…

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี …

เทศบาลนครเชียงราย มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย   คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพ…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกล้าพรรณไม้…

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานกล้าพรรณไม้ แก่นายวันชัย…

เชียงรายกวาดล้างหนักจับยาเสพติดจำนวนมาก ทั้ง ยาบ้า ฝิ่น และอาวุธปืน…

เวลา 10.00 น.วันที่ 20 ก.พ.58 ที่ลานภักดีภูมิ กองบังคบการตำรวจภูธรจังงหวัดเชียงราย พล.ต.ต.วีระวุฒิ เนียมน้อย…