คัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2562

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่พร้อมกับผู้แจ้งในแก้ไขปัญหาจราจร

16 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…

เทศบาลนครเชียงราย ระงับเหตุเพลิงไหม้ ร้านธนพิริยะ สาขาตลาดป่าก่อไทยใหญ่

14 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 21.38 น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้…

ร่วมน้อมกราบถวายความอาลัยพระธรรมราชานุวัตร และร่วมสวดถวาย (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)

วันอังคาร ที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 19.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ…

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงรายเทิดทูนพระคุณแม่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นแก่แม่ดีเด่น…

วันที่ 12 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…