นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 23 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 7…

“สดใสกับวัยที่สาม”

วันที่ 22 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พูคคุยทักทาย กับ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สาม…

ทน.ชร.ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา…

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมชุมชนสันโค้งน้อย และได้มอบกระจกมุมโค้ง…

วันที่ 13 มิ.ย.2562 #ขับขี่ปลอดภัย #เทศบาลนครเชียงรายหัวใจคือประชาชน นายวันชัย จงสุทธานามณี…