โรตารี่ร่วมหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายจัดคอนเสิร์ตหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 22 ม.ค.57 ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล…

เชียงรายหนาวจัด โรงเรียนบนดอยต้องเรียนกลางแจ้งเพื่อคลายหนาว

วันที่ 23 ม.ค.57 ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นลงอกระรอกทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง…

มฟล.เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Fungal Biodiversity and…

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…