เทศบาลนครเชียงราย รัยการตรวจประเมินเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ นายศิริธัญญ์…