ประธานกลุ่ม “บีบียู” จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนพิการหรือบกพร่องทางสติปัญญา

วันที่ 15 ม.ค. ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล หมู่ที่ 20 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมใจนึก…

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับนายระพีพันธุ์…

วันที่ 13 ม.ค.57 ที่จังหวัดเชียงราย…