อาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อนำขบวนแห่ให้ประชาชนได้สรงน้ำ…

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง…

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกิจกรรม…

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์…