เทศบาลนครเชียงรายต้อนรับคณะจากประเทศญี่ปุ่นมาเยือนเชียงรายครั้งแรก

วันที่ 29 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

ความสำเร็จที่พี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นมา

วันที่ 26 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่าน เข้าชมซุ้มนิทรรศการ…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 24 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายซ่อมแซมตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 23 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมจากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด

วันที่ 22 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…