ทน.ชร.คว้าแชมป์ “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11

11 ส.ค.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา…

เทศบาลนครเชียงรายพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น…

10 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล และนายธีระวัฒน์…

ลูกหลานชาวเชียงรายในการแข่งขันทักษะระดับประเทศครั้งที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด

8 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่างานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11…

เทศบาลนครเชียงรายรับมอบโล่เกียรติคุณ ”มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ…

7 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ทน.ชร.จัดเจ้าหน้าที่ ตัดไม้ล้ม บริเวณถนนในชุมชนวัวลาย หลังพายุวิภาถล่ม

5 ส.ค.62 เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภา ที่อ่อนกลำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น เคลื่อนตัวผ่านเชียงราย นายวันชัย…