เทศบาลนครเชียงราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย…

ทน.เชียงรายเตรียมจัดงาน “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และกลุ่มสตรีเทศบาลนครเชียงราย 22ท่าน ร่วมลงสมัครวิ่ง ในรายการ…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติ มอบรางวัล ให้ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันที่ 6 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติ มอบรางวัล…

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจความพร้อมทุกด้าน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันที่ 5มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…