เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช (…

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช (…

เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีสักการะดวงวิญญาณพญามังรายมหาราช…

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ทน.ชร. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

คณะครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล…

เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7…

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…