ทน.เชียงราย…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล…

ทน.เชียงราย ได้รับเมตตาจาก ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นประธานในพิธีสงฆ์…

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

ทน.เชียงราย ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

นครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…