เดินหน้าพ่นละอองน้ำบรรเทาลดหมอกควันวันที่5ช่วงภาคบ่าย

14 มี.ค.63 เทศบาลนครเชียงรายทำการพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี…

จะเป็นอย่างไรหากชาวเชียงรายสามารถทานอาหารด้วยความสบายใจปลอดภัยและสุขภาพดี

วันที่ 12 มี.ค.63 เทศบาลนครเชียงราย โดยการนำของนายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันชัย จงสุทธานามณี…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมณฑลทหารบกที่37ออกพ่นน้ำต่อเนื่องลดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 11 มี.ค.63 เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช ดำเนินการตามนโยบาย ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล…

ยกระดับการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงรายพ่นละอองน้ำบรรเทาปัญหาปัญหาหมอกควัน

วันที่ 10 มี.ค.63 เนื่องจากความกดอากาศสูงเข้าปกคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5…