“เทศบาลนครเชียงรายประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต…

วันที่ 23 ตค.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

วันที่ 19 ค.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีงาน Opening Ceremony ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง”

วันที่ 19 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางนัยนา อินทะจักร หน.ฝ่ายอำนวยการก.…

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย

วันที่ 16 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…