ทน.ชร.ร่วม จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ฝ่ายกีฬาฯ…

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐจิตต์ พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะวิชาการ…

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมนางรัตนา…

เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระราชินีพัฒนา “เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน”…

เวลา 15.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.2562 บริเวณเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ตรงข้ามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส…

วันที 3 มิ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข สู่เมืองผู้สูงอายุแจกสมาร์ทลิฟวิ่ง

วันที่ 28 มิ.ย.62 ที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสธร…

บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่น “บินดี อยู่ดี เชียงใหม่ – กระบี่…

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “บินดี อยู่ดี เชียงใหม่ - กระบี่…