เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าล้างถนนฟุตบาทแต่ละสายอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียวรายมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

6 มีนาคม 2563 เวลา 15.40 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการแพทย์…

วันที่ 6 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน…

โครงการอบรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่

วันที่ 2 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมงานปอยหลวงและสรงน้ำพระธาตุรอยพระพุทธบาทวัดดอยพระบาท

วันที่ 2 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขินและการพังทะลายขอบแหล่งน้ำ

วันที่ 1 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย…