เทศบาลนครเชียงรายร่วมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด

เวลา 21.45 น. วันที่ 11 ต.ค.ฟ62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17…

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน…

“เทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง ประเทศจีน”

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมขับเคลื่อนด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์…

ทน.ชร. ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า…

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน…

มหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงรายร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 5 ต.ค.62นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล…