Browsing Category

วัฒนธรรมประเพณี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานมงคล ไหว้สาพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ แอ่วลานวัฒนธรรม…

คณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ พระครูโกศลพัฒนคุณ(ครูบาเสนาะ กตสาโร) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น จ.แพร่…

“มะโย่ง” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวมาลายู ที่กำลังจะหายไป กลุ่มนักศึกษาในพื้นที่…

ถ้าให้พูดถึง “มะโย่ง” หรือ เมาะโย่ง ศิลปะการร่ายรำที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมาลายู…

ทม.ศิลา พร้อมรับพุทธมณฑลอีสาน เร่งเสนอแผนบริหารจัดการและตั้งงบประมาณรองรับ…

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ส.ค.2566 ที่อาคารอำนวยการพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้าวองค์พระ…

จังหวัดพะเยาร่วมทำบุญในวาระ สถาปนาพะเยาครบรอบปีที่ 46 แห่งการก่อตั้งจังหวัดพะเยา

วันที่ 28 ส.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี  ณรงค์  โรจนโสทร  …

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุมกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม…

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นายโชคชัย พนมขวัญ นายเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ…

อบจ.แพร่ ระดมความคิด งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี…

 อลังการ!!เรือสุพรรณหงษ์เงิน-ทอง ลอยฟ้า หนึ่งเดียวจังหวัดพะเยา

วันที่ 21 ส.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือสุพรรณหงษ์เงิน-ทองสุดอลังการ ลอยฟ้าหนึ่งเดียวในจังหวัด ที่วัดแม่นาเรือ…

ขอนแก่นเปิดให้ชมเทียนพรรษาแท่นบุษบกบนเรือสุพรรณหงส์ พร้อมทดลองทำเทียนพรรษา…

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 2 ส.ค.  2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น…

เทศบาลนครเชียงรายจัดแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

หลายท้องที่ใน อ.สูงเม่น ร่วมทำบุญ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน…

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา คณะศรัทธาวัดศรีสว่าง ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่นำโดยนายเพ็ญ ก่อกอง…

ขอนแก่นทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่แน่นวัด ขณะที่พระภิกษุสงฆ์นำข้าวสาร-อาหารแห้ง…

คนขอนแก่นทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่แน่นวัด ขณะที่พระภิกษุสงฆ์นำข้าวสาร-อาหารแห้ง จากญาติโยมที่นำมาถวาย…