Browsing Category

การศึกษา

การศึกษา

นักวิชาการปฐมวัยและนักวิจัยชี้ สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน

          กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ชวนพ่อแม่ ครู…

รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย…

          กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดทำ…

มฟล.จัดวิ่งหาทุนป้องกันหมอกควัน-ฤดูหนาวมีผุดอีเว้นต์วิ่งเพียบ

วันที่ 17 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการจัดกิจกรรมวิ่ง MFU…

มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นศ.ทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4…

มฟล. จัดการแสดงเสริมแกร่งภาษาและวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา…

โรงพยาบาล-ศูนย์การแพทย์มฟล.จับมือกรุงไทยมุ่งสมาร์ตฮอตปิทอล

วันนี้ (25 ก.ค.) ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ดร.ประภัสสร…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางชยาพร วัฒนศิริ’ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง…