Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

การ์ดไม่ตกถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายเฉพาะการจำหน่ายอาหารนักท่องเที่ยวคึกคัก

การ์ดไม่ตกถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายเฉพาะการจำหน่ายอาหารนักท่องเที่ยวคึกคัก วันที่ 22 ส.ค. 63นายวันชัย…

เทศบาลนครเชียงรายเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดีประจำปี2563

เทศบาลนครเชียงรายเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดีประจำปี2563 วันที่ 19 ส.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี…

ทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ วันที่ 17 ส.ค.63…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตกาคศึกษาโรงเรียนสาธิตมศว. องครักษ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตกาคศึกษาโรงเรียนสาธิตมศว. องครักษ์ 14 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์…

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2563ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2563ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ;วันที่ 12 ส.ค.63 นายวันชัย…

12สิงหาคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ

12สิงหาคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงราย…

เชียงรายแสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 

เชียงรายแสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563…

วางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็นคีรีชัยยามะปอดกลางเมืองเชียงราย 

วางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็นคีรีชัยยามะปอดกลางเมืองเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563…

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี…

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด วันที่ 5 ส.ค.63…

รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย” วันที่ 4 ส.ค.63 นายวันชัย…

เตรียมความพร้อมโครงการนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงดินเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมความพร้อมโครงการนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงดินเทศบาลนครเชียงราย วันที่ 3 ส.ค.63 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2563…