Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้นายกฤษฎา กุศล…

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย…

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำปี2565เทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

นายกเทศบาลตำบลสถานเยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…

หากเอ่ยถึงน้ำกกสายเก่า หรือน้ำกกสายใน หลายคนคงนึกออกว่าไหลผ่านจุดไหนบ้าง หากอยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำกกเส้นนี้…

เชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจจัดงานมหกรรมอาหารผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมปั้นฝันเชื่อมคนทุกวัย สู่ Start Up เชียงรายเมืองแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดกำลังเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามการเกิดฝนตกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าขณะนี้เกิน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งคืนสภาพถนนต้นไม้หักล้มหลายจุดหลังฝนฟ้าคะนอง

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…