Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ…

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน…

เชียงรายประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…

เทศบาลนครเชียงรายเร่งทำความสะอาดหลังน้ำกกล้นตลิ่งสวนสาธารณะนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศโกมลธง…

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

ปริมาณน้ำกกล้นตลิ่งเทศบาลนครเชียงรายเร่งดำเนินการผันน้ำพร้อมแจกกระสอบทราย

เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน…

เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน…

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์…

เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์…

เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองวิชาการและแผนงาน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาค

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน…

ทน.เชียงรายเตรียมวาดภาพสตรีทอาร์ตบนผนังตึกถนนย่านดาวน์ทาวน์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร…

เชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…

ขับเคลื่อนระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน…