Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมปลูกพืชคลุมดินพื้นที่โครงการขุดลอกแม่น้ำกก (สายเก่า)

 10 เม.ย.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนายรุ่งธรรม…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมจัดระเบียบการวางขายสินค้าจุดหน้าโรงรับจำนำ

8 เม.ย.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ…

6 เม.ย. 64นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์…

รวมใจชาวเทศบาล #ปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 66 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

วันที่ 28 มี.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง…

รับหีบและบัตรเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายตามมาตรการป้องกันโควิด19

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภูวิศ…

ร่วมด้วยช่วยกันรวมพลังคัดแยกขยะลดมลภาวะลดปัญหาขยะชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้…

เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายสุคนธ์ เรือนสอน…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมทำบุญวันนักข่าวกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางอารีย์ ศรีนิเวศน์…

ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

4 มี.ค.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายสมชัย…