Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายวันที่3ของการรับสมัคร

10 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย…

เทศบาลนครเชียงรายรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายวันแรก

8 ก.ฑ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย…

6 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย…

พร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

5 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงรายนายอิทธิพล…

เทศบาลนครเชียงรายเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

4 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงรายกล่าวว่า…

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายอิทธิพล…

ทุนการศึกษา​กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)…

วัน​ที่​ 14 มกราคม 2564นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร…

เทศบาลนครเชียงรายปรับปรุงเสริมดินไหล่ทางชุมชนดอยพระบาทซอย10

วันที่ 14 ม.ค.64 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายรุ่งธรรม…

วางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขพญามังรายเกาะกลางน้ำกกเฉลิมฉลองเชียงรายอายุ759ปี

วันที่ 9 ม.ค.64 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…