Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

เลขาธิการประกันสังคมให้เกียรติมาเยี่ยมเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯ…

๕ธันวาคมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่๙

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย…

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ…

จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นำรถน้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อ…

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย…

“แอ่วหนาว แอ่วเหนือ แอ่วเจียงฮาย” เบิกบานรับนักท่องเที่ยว 1 ธันวาคมนี้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี…