Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

นายอำเภอแม่สรวยเข้าพบปะและหารือเชียงรายเมืองน่าอยู่กับเทศบาลนครเชียงราย

15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสงี่ยม แสนพิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์…

15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

พ่นหมอกควันเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

11 มิ.ย. 64 นางผ่องพรรณ ปินตาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประสานกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย…

10 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

10 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศ โกมลธง…

8 มิ.ย.64 ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา…

ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นวันต้นไม้ประจำปี 2564

วันที่ 27 พ.ค.64 เนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นวันต้นไม้ประจำปี 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

วันที่ 20 พ.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี…

วันที่ 19 พ.ค.6 นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…