ทน.เชียงราย จัดทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ สวมหน้ากากป้องกันโควิด19

502

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1383” ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้น บริเวณแยกสุริวงค์ ถนนธนาลัย โดยมี นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ชาวเชียงราย ร่วมกับทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ โดยมีพระสงฆ์ นำโดย พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำพระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร โดย เริ่มตั้งแต่แยกสุริวงค์ จนถึง แยกศาล ถนนธนาลัย รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร

การร่วมทำบุญตักบาตร ทางเจ้าหน้าที่สาธารสุขเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมทำบุญ และ เน้นย้ำทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีชาวพุทธ มาร่วมทำบุญตักบาตรน้อยกว่าทุกปี และมีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโควิด19 ทุกคน ทั้งนี้สาเหตุที่มีผู้ออกมาทำบุญน้อย มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่รุนแรงมากขึ้น 4

จากการสอบผู้ที่มาทำบุญใส่บาตรต่างจิตอธิฐานของให้สถานการณ์โควิด19 ลดลงโดยเร็ว เพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 59 ราย โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.