โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลผลคะแนนทดสอบโอเนตสูงสุด

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์…

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดพระอุปคุตเสริมสิริมงคลกับชีวิต

2 ก.ย.63 “วันเป็งปุ๊ด” สืบเนื่องมาจากความเชื่อว่า พระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์…

เปิด Chef fest Thailand 2020 ที่ ตลาดล้านเมือง กระตุ้นการท่องเที่ยว ขายสินค้า…

450 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด…