เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรค”ตลาดพบโชค”

26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ตลาดสด เชียงราย”พร้อมใจล้างตลาดป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

24 มีนาคม 2563 ตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป…

เทศบาลนครเชียงรายตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 24 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19…

วันที่ 23 มี.ค. 63 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19…

ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายร่วมล้างตลาดปราศจากโรค

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด…

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายให้งดจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย

วันที่ 18 มี.ค.63 สืบเนื่องจากที่มีการเฝ้าระวัง “ไวรัส โควิด-19” เพื่อป้องการแพร่ระบาด ในสถานที่มีผู้คนชุมนุม…