PM2.5 พุ่งสูงแม่สายเกิน 400 เตือนประชาชนอยู่ในสถานที่ปิด จัดกำลังพลกว่า 1 พันนายป้องกันไฟป่า

21

วันที่ 31 มี.ค.64 สถานการณ์หมอกควันไฟป่า ในจังหวัดเชียงราย พบว่าปริมาณฝุ่นของหมอกควันขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม หรือ PM 2.5 โดยในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงรายวัดได้ 200.45 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วัดได้ 306 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ที่ อ.แม่สายวัดได้ 413 ไม่โครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ 5 กิโลเมตร ผู้ที่อยู่ในที่โล่งมีการระคายเคือยตา และคัดจมูก

จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีจุดฮอตสปอตในพื้นที่ใก้เคียงในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากทั้งจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน และจากจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดหมอกควันลอยข้ามมาตามกระแสลมเข้ามาในจังหวัดเชียงราย จนมีค่าปริมาณฝุ่นควันหรือ PM 2.5 สูงในวันนี้

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนที่เคลื่อนย้านมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยในจังหวัดเชียงราย มีจุดฮอตสปอตในพื้นที่น้อยมาก โดยในจังหวัดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 นาย เข้าไปประจำตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยในช่วงนี้ขอให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ปิด ไม่ออกมาในที่โล่ง หากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามรถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ได้ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังได้มีการกับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.