Browsing Tag

ส่งสินค้า

(มีคลิป) เมียนมาตอบโต้มาตราการไทย ให้รถขนสินค้าเข้าท่าขี้เหล็กได้แค่วันละ 6 คัน

วันที่ 17 ก.ย.63 หลังจากที่นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งออกมา ณ วันที่ 15 กันยายน 2563…