ขอชื่นชมบุคคลตัวอย่าง เจ้าหน้าที่รปภ. ผู้เสียสละและกล้าหาญ พร้อมพลเมืองดีที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับตัวผู้ก่อเหตุชิงทองได้อย่างทันท่วงที

362

คุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย แสดงความขอบคุณและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ คุณมงคล ชูปลื้ม หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย และคุณอนันต์ ตั้งมั่นดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละและกล้าหาญ ในการเข้าสกัดและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุชิงทองไว้ได้อย่างทันท่วงที พร้อมด้วยพลเมืองดี คุณธนน นันใจ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่ควรได้รับคำชื่นชม จากการทำงานด้วยหัวใจ
CENTRALPATTANA SERVICE WITH THE HEART
เป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
https://www.facebook.com/159159334135634/posts/4601177799933743/?d=n

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.