ครูเชียงรายต้านพรบ.ศึกษาขู่ไม่แก้ประท้วง5ข้อ

14

 วันที่ 15 พ.ค.64  ที่ห้องประชุมอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ได้นำสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1-4 ของ จ.เชียงราย รวมทั้งสมาคมผู้บริหารครูและสมาคมครูผู้สอนทั้ง 18 อำเภอใน จ.เชียงราย ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านการประกาศบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนายระพิพงษ์ ได้อ่านแถลงการณ์มีเนื้อหาไม่เห็นด้วยกับการให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งร่างขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาและโดยภาคประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะนำมาหลอมรวมกัน แต่เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.กลับไม่มีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ รับรองมาตรฐานและจรรบาบรรณของครูเลย รวมทั้งไม่มีองค์กรกลางเพื่อบริการการศึกษา

นายระพิพงษ์ กล่าวว่าดังนั้นองค์กรครูที่ร่วมกันในครั้งนี้จึงขอคัดค้านและเสอนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายจุด เช่น การบริหารการศึกษาต้องมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรรมการต่างๆ กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพทางการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็เพราะความห่วงใยต่ออนาคตของชาติและลูกหลาน ดังนั้นหลังแถลงการณ์แล้วยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ก็จะมีการคัดค้าน 5 ข้อคือ 1.ติดป้ายคัดค้านหน้าสถานศึกษา สำนักงานต่างๆ 2.สวมเสื้อสีขาวทุกวันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 3.รณรงค์คัดค้านผ่านสื่อออนไลน์ทุกประเภท 4.สนับสนุนและร่วมมือกับเครือข่าย องค์กรวิชาชีพต่างๆ และ 5.รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอคัดค้านต่อ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป

 

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนการอ่านแถลงการณ์คณะผู้บริหารจากเขตพื้นที่ต่างๆดังกล่าวได้มีการประชุม โดยนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 กล่าวว่าพระราชบัญญํติฉบับเดิมนั้นจะบริหารด้วยคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ แต่ร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านกมาพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้ขึ้นต้นด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมทางการศึกษา นอกจากนี้ฐานะของครูนั้นเดิมมีการไต่เต้ากันตามลำดับด้วยวิทยะฐานะต่างๆ เมื่อทำผลงานได้ก็ขึ้นตามลำดับ แต่ร่างกฎหมายใหม่นี้กลบไม่ได้ทำให้มีส่วนร่วมเหมือนเดิมอีก ซึ่งร่างกฎหมายแบบนี้เป็นผลพวงมาจากซิงเกิ้ลคอมมานด์ไมได้มาจากไตรภาคีอย่างแท้จริง.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.