ตรวจอาหาร”กลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

33

วันที่ 11 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ลงตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พบว่าอาหารกลางวันได้คุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการตามมาตรฐาน วิธีการปรุงถูกสุขอนามัย ภาชนะสะอาด และการล้างจานด้วยเครื่องล้างจานแบบฆ่าเชื้อ

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงรายย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายดูแลอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ได้คุณภาพมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.