ต้อนรับส่วนล่วงหน้า พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016

7

2

 

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์ชาย วงกนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้แทนจากกองงานราชพิธี และกองงานส่วนพระองค์ ชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อให้สมพระเกียรติ ในการนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ได้รายงานถึงเส้นทางและการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ในการเสด็จฯในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.