ทน.ชร.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

1

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่นให้มีความรู้ความสามารถ ทางด้าน IT และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.