นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

7

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย ( กิจกรรมเทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ) โดยมีนายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย ( แพทย์จิตอาสา ) ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนสันตาลเหลือง ชุมชนป่าตึงริมกก ชุมชนเอื้ออาทรริมกก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 น้ำลัด จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.