นายกเทสมนตรีนครเชียงราย ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

2

20141027125758t8vh

 

 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายธันวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปบำรุงพระอารามหลวงและบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.