รถรางเทศบาลนครเชียงรายเตรียมเสริมจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

2

23 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายเป็นจังหวัด ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตที่มีความหลากหลาย ทั้งศิลปะ โบราณสถานและประวัติศาสตร์ เทศบาลนครเชียงรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดทำโครงการส่งเสริมรถรางนำเที่ยว “แอ่วเมืองวิถีล้านนา บูชาพญามังราย” แวดเวียงเจียงฮาย ในการชมประวัติเมืองเชียงราย หนังสือใบลานอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชมศิลปะแบบล้านนา ชมพระไม้หอม พระทันใจ ท้าวเวชสุวรรณ์ เจ้าแม่กวนอิม แมงสี่หูห้าตา ชมงานศิลปะร่วมสมัย ของศิลปินในจังหวัดเชียงราย 36 ท่าน และผลงานศิลปินแห่งชาติ ของชาวเชียงราย ฯลฯ ในเร็ววันนี้

 บริการวันจันทร์-อาทิตย์
รอบเช้า : เวลา 09.00น. และ 09.30 น.
รอบบ่าย : เวลา 13.00 น.และ 13.30 น.
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย(หลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.