วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ สะล้อ ซอ ซึง

12

วันที่15กค61 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ สะล้อ ซอ ซึง ดนตรีล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 งานแถลงข่าวมหกรรมสืบสานศิลปินภูมิปัญญา ดนตรี สะล้อ ซอ ซึง ล้านนาตะวันออก กิจกรรม ณ โรงแรมเดอะเลเจ้นท์ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.