สกัดกั้นต่างด้าว ก่อนจะหลบหนีเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย

132

วันที่ 21 เม.ย.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 21 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 195 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อจากต่างจังหวัด 102 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 93 ราย หายป่วยแล้ว 5 ราย โดยยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 190 ราย โดยแบ่งการรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 73 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 40 ราย และHospitel 77 ราย

โดยผู้ป่วยแยกเป็นรายอำเภอ คือ อ.เมือง 86 ราย อ.แม่สาย 53 ราย อ.พาน 12 ราย อ.แม่จัน 7 ราย อ.เทิง 5 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 5 ราย อ.แม่ลาว 5 ราย อ.เชียงของ 5 ราย อ.เชียงแสน 4 ราย อ.แม่สรวย 4 ราย อ.ขุนตาล 3 ราย อ.เวียงป่าเป้า 2 ราย และ อ.เวียงชัย 1 ราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.