สร้างอ่างกักเก็บน้ำฝูงบิน416เพื่อใช้น้ำในการเกษตร

29

วันที่ 12 พ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับ ฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยมีนาวาอากาศโทสมชาติ บุญมาวงศ์ ผู้บังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย พร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้นำชุมชนรอบฝูงบิน 416 ดำเนินการขุดลอกหนองสาธารณะ ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ในการรองรับโครงการปลูกผักเพื่อการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประชาชนชุมชนรอบฝูงบิน 416 (ทิศตะวันตก) ประกอบด้วย ชุมชนแม่กรณ์ ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนดอยเขาควาย โดยฝูงบิน 416 ได้อนุเคราะห์พื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ต่อไป

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.