เชียงรายคนมาใช้สิทธิ์คึกคักผู้สมัครมาใช้สิธิ์เลือกตั้งด้วย

134

วันที่ 24 มี.ค.62 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย พบว่ามีผู้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 48 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นอาคารภายในสวนตุงและโคม นครเชียงราย ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมรประชาชนที่ไปเลือกตั้งและไปเที่ยวชมสวยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับภายในสวน

นอกจากนี้ได้มีนางทองศรี ละอองนวลพานิช อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 165 หมู่ 18 ต.รอบเวียง เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยโดยมีลูกหลานเข็นรถไปลงคะแนน ซึ่งนางทองศรีระบุว่าที่ผ่านมาตนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งไม่เคยขาด เพราะถือเป็นหน้าที่และรู้นึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปด้วยเพราะได้มีโอกาสในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้นจึงอยากให้คนทั่วไปได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิที่พึงมีไปด้วย

จากนั้น นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย ภายในหน่วยเลือกตั้ง

ด้านนายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จ.เชียงราย แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 7 เขตจาก 18 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้ง 1,932 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 8.3 แสนคน ปัจจุบันแต่ละเขตการเลือกตั้งมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งติดประกาศในแต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง 7 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงราย ส่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานเขต 2 ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่หอประชุมอำเภอเวียงชัย ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวเวียงโกศัลย์วิทย์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 6 ที่หอประชุมอำเภอแม่สาย และเขตเลือกตั้งที่ 7 ที่หอประชุมอำเภอแม่จัน ซึ่งในแต่ละศูนย์จะเป็นสถานที่ติดประกาศผลการนับคะแนนของผู้สมัครรับการเลือกตั้งในเขต และคาดว่าจะทำให้ประชาชนได้รับทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป

เวลา 11.30 น. นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้สมัครของพรรคประชารัฐ ได้เดินทางมาพร้อมกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยบุตรชายอีก 3 คน มายังหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยการเลือกตั้งของผู้สมัครและครอบครัวเป็นไปอย่างเรียบง่าย และเป็นไปตามกฎระเบียบของทาง กกต. ก่อนจะเดินทางกลับโดยไม่มีการให้สัมภาษน์แต่อย่างใด

ด้านที่หน่วยเลือกตั้งที่ 76 ต.ริมกก เขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสักกวัน นายสามารถ แก้วมีชัย ผู้สมัครจากพรรค เพื่อไทยก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเช่นกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.