เชียงราย รำลึกถึงผู้กล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561

7

IMG_6289

 

หน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และองค์การทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเชิดชูเกียรติเนื่องในวันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ

IMG_6285

วันนี้ (3 พ.ค. 61) พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยนายทหาร นำประกอบพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่บริเวณลานผู้กล้าหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ มณฑลทหารบกที่ 37 โดยได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีเดินสวนสนามของกองพันผสมค่ายเม็งรายมหาราช เดินสวนสนามของทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก การมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่นที่มีความมานะอดทน ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึก รวมทั้งสิ้น 18 ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ญาติทหารผ่านศึกร่วมพิธีจำนวนมาก

IMG_6311

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 อ่านคำปราศรัยของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก มีความว่า เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก ของส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึก ครอบรัวทหารผ่านผ่านศึก ทหารนองประจำการ และเพื่อนทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติ พี่น้องทหารผ่านศึกที่รักในอดีตที่ผ่านมาท่านทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ มาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ สามัคคี เพื่อให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจากวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยกย่องของท่านทั้งหลาย รัฐบาลในบานะตัวแทนของประชาชน ได้มอบหมายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูแลทุกท่านให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ เพื่อตอบแทนคุณความดี และจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทหารผ่านศึกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจ รักษาคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนต่อไป….พลเอกประวิตร กล่าว

ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.