เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลดีเด่น ศูนย์อปพร. ประจำปี 2563

3

วันที่ 19 มี.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอปพร.” ซึ่งในปี 2563 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกัน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง แจ้งว่าศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประเภทเทศบาลนคร/เมืองพัทยา ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของอปพร. ในฟความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถขับเคลื่อนงานอปพร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายขอขอบคุณการทำงานที่ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดีกับอาสาอปพร.ทุกนายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.