เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสสจ.เชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอนจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เพื่อใช่ใน รพ.สนาม

327
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประชุมนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบชุดเครื่องนอน จำนวน 250 ชุด จากจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยโรค Covid-19 ต่อไป
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.