เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

2

วันที่ 19 ค.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมต้อนรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากลเพื่อพัฒนศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัด ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้มีการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย สวยงามและไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของ จ.เชียงราย ที่จะส่งเสริมความปลอดภัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.