เทศบาลนครเชียงรายร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

1

11 พ.ย. 62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑๑ พ.ย. ขบวนแห่กระทงเล็ก จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี

👉ประกวดหนูน้อยนพมาศ
👉 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
👉 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

๑๒ พ.ย. ขบวนแห่กระทงใหญ่ จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี
👉 ชมการประกวดนางนพมาศ
👉 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.