เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 200 รูป

6

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 200 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และถือเป็นประเพณีต้อนรับปี๋ใหม่เมืองและเทศกาลสงกรานต์พร้อมบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาล ถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.