เทศบาลนครเชียงราย มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาเด็กนักเรียนในเชิงคุณภาพทุกๆด้าน

1

23754986_569917363349967_4744090821742653208_n

วันอาทิตย์ ที่19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย และพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.