เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2562 ( การพับดอกไม้และการผูกผ้าจัดดอก ) เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.