เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

0

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรอง ผวจ.ชร. ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น การแข่งขันกีฬาภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และที่สำคัญให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพกายที่แข็งแรง ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.