เปิดงาน “ตลาดรัตนโกสินทร์” วิถีไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย

1

 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน “ตลาดรัตนโกสินทร์” วิถีไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมให้แก่จังหวัดเชียงราย  โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.