เปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน ๕ เทศบาลนครเชียงราย

4

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวงแห่งจังหวัดเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน ๕ เทศบาลนครเชียงราย ตามศาสตร์พระราชากับการปฏิบัติการสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ “สูงวัยสร้างเมือง” พร้อมน้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๕ วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.